Religiösa helger 2024, 2025 och 2026

Religioner @inCountry

Redan på vikingatiden började den kristna tron successivt sitt inträde i landet och asatron, som då var den dominerande religionen, blev allt mindre påtaglig. Men i och med reformationen som genomfördes under Gustav Vasas regim, och övergången från katolska kyrkan till den lutheranska kyrkan, ersattes den katolska kristendomen med en evangelisk-luthersk religion.

Tidigare blev alla svenskfödda personer automatiskt medlemmar i Svenska kyrkan från födseln, men sedan 1996 har detta ändrats. Det sker idag genom dopet, som är ett av Svenska kyrkans sakrament, det andra sakramentet är nattvarden. Föräldrarna kan också anmäla att barnet ska vara medlem i Svenska kyrkan. Sedan år 2000 är dock inte Svenska kyrkan en statskyrka, vilket innebär att Sverige inte heller har en statsreligion.

Svenska folket är inte särskilt religiösa och antalet medlemmar i Svenska kyrkan minskar hela tiden, och så gör även dopen. Eftersom det råder religionsfrihet i Sverige är det inte heller lätt att mäta antalet aktiva kristna. Den protestantiska kristendomen är dock fortfarande den största religionen följt av den islamistiska religionen. Andra mindre religioner är judendomen och buddismen. Drygt en tredjedel av svenskarna säger sig inte tillhöra någon religion alls, och ett stort antal är agnostiker eller ateister. Men ser vi till det kulturella perspektivet tillhör de flesta av dem den västerländska kristna kulturen.